Over Windkracht K

Stichting Windkracht K is in 2022 opgericht door een groep bewoners van Zoekgebied K, het gebied gelegen tussen Ruurlo, Beltrum en Zieuwent dat door de gemeenten Berkelland en Oost Gelre is aangewezen als de plek waar 8 extreem hoge windturbines geplaatst mogen of moeten worden (zie kaartjes). 

Als bewoners maken we ons grote zorgen over de toekomst van onze leefomgeving. Bovendien is er een goed alternatief: de komende decennia wordt op zee zóveel extra energie opgewekt, dat het overbodig is om nóg meer windturbines op land te plaatsen. Waarom zou je dan nog bewoners opzadelen met de negatieve gevolgen? Uit enqûetes van de gemeenten zelf blijkt bovendien dat er geen draagvlak is onder de bevolking.

Wij willen dat de gemeenten serieus gaan onderzoeken hoe de achterhaalde (RES) plannen kunnen worden omgebogen naar het veel minder schadelijke alternatief.

Daarom hebben we Stichting Windkracht K opgericht.

Bekijk hier Zoekgebied K op Google Maps

zoekgebied K

Wij komen op voor bewoners van ‘Zoekgebied K’
Als Stichting Windkracht K komen we op voor de belangen van de bewoners en omwonenden van het door de gemeenteraden aangewezen Zoekgebied K, tussen Ruurlo, Beltrum, Zieuwent, Marienvelde en Lievelde. Als het nodig mocht zijn, zullen we ook juridische stappen nemen (bekijk Statuten Stichting Windkracht K).

Achtergrond
In 2021 hebben de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre in het kader van de Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES 2.0) gebieden aangewezen waar windturbines geplaatst kunnen worden, de zogeheten ‘’zoekgebieden’’. Dit leidde tot grote onrust onder de bewoners. De manier waarop de overheid sindsdien doorgaat op de ingeslagen weg, zonder draagvlak en transparantie, wekt weinig vertrouwen.

De inspanningen van stichting Windkracht K zijn dan ook primair gericht op het voorkomen van plaatsing van grote windturbines in de regio en meer specifiek in onze directe woonomgeving, Zoekgebied K.

Wil je meedoen of meer weten?

Mail naar info@windkrachtk.nl of volg ons op Facebook