Persbericht: Achterhoekbreed verzet tegen windindustrie

22 februari 2023

Belangengroepen slaan handen ineen en roepen politiek op tot stop plannen

In een brandbrief roepen 11 belangengroepen uit de hele Achterhoek de provinciale en lokale politiek op de uitrol van plannen voor nieuwe windparken te stoppen. Voor grote windturbines is geen draagvlak onder de Achterhoekse bevolking. Bovendien past wind op land niet langer in het streven naar een eerlijk en verstandig energiebeleid. Nu de landelijke overheid heeft besloten dat de energieopwekking op zee voor een groot deel in de behoefte gaat voorzien, zijn nieuwe windparken op land strikt genomen niet langer nodig. Niet voor de energievoorziening en niet voor de klimaatdoelen. De Achterhoekse groepen roepen de politiek op rigide uitgangspunten uit het verleden te herzien. Grote windturbines horen op de Noordzee, niet in de windarme Achterhoek.

Achterhoek in de uitverkoop?

De meeste gemeenten in de Achterhoek hebben plannen, neergelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek, om de komende jaren tientallen windturbines te laten plaatsen, waaronder extreem grote met een tiphoogte van 240 tot 280 meter. Na 2030 zou er nog een veelvoud bij komen. Resultaat: een lappendeken aan windturbines en zonneparken. Bestuurders zouden moeten voorkomen dat de Achterhoek op deze manier in de uitverkoop wordt gezet.

Waarom windturbines in de Achterhoek contraproductief zijn

  • Windturbines op land zorgen voor overproductie.

Dit jaar komt er 4,5 gigawatt op zee te staan. In 2030 moet dat 21 gigawatt zijn en in 2050 70 gigawatt. Wanneer het waait kan de Noordzee ruimschoots aan alle vraag naar elektriciteit voldoen. Het plaatsen van meer windturbines op land zorgt alleen voor overproductie.

  • Windturbines op land zijn minder efficiënt.  

Op land maken windturbines veel minder draaiuren, ze zijn dus minder efficiënt. De Achterhoek is ook nog eens een van de meest windluwe regio’s van Nederland. Voor de CO2-reductie zijn windturbines op land ook minder effectief: steenkool- of gascentrales moeten vaker bijspringen.

  • Wind op land kost miljarden aan overheidssubsidies.

De afgelopen jaren zijn miljarden aan subsidie opgestreken door de exploitanten en deels naar het buitenland weggevloeid. Voor windenergie op zee wordt geen subsidie verstrekt.   

Waarom een stop op nieuwe windparken

Achterhoekers voelen zich overrompeld door de plannen voor windturbines die door de overheid over hen worden uitgerold. De belangroepen merken dat zij zich grote zorgen maken over hun welzijn. Uit onderzoek wordt steeds duidelijker dat gezondheidsschade door geluid, slagschaduw en laagfrequente trillingen vaker voorkomt dan werd aangenomen. Ook vrezen bewoners onomkeerbare schade aan landschap en natuur. Daarbij komt de financiële schade voor omwonenden en ondernemers, door onder meer de waardedaling van woningen en de aantasting van de toeristische en recreatieve waarde van het gebied. De bescherming tegen de risico’s van windturbines laat veel te wensen over.

Meer draagvlak voor de regionale energiestrategie nodig

Draagvlak onder de Achterhoekse bevolking is cruciaal voor het slagen van de regionale energiestrategie. De voorkeur van burgers gaat overwegend uit naar ”zon op dak en wind van zee”. De landelijke politiek koerst steeds nadrukkelijker op wind op zee. Toch houden veel lokale bestuurders koste wat kost vast aan ‘wat nu eenmaal is afgesproken in de RES’.  Daarom is de oproep van de Achterhoekse belangengroepen aan de politiek: zorg voor draagvlak, maak optimaal gebruik van de enorme capaciteit op de Noordzee en vrijwaar de Achterhoek van onnodige windindustrie. 

Prik de RES Achterhoek door, laat de wind eruit lopen!

Ondertekend door 11 Achterhoekse belangengroepen:

Aalten – Platform Zon en Wind in het Goor
Berkelland / Oost Gelre – Windkracht K
Bronckhorst – Hengelse Zand , Bronckhorst windturbinevrij , Windturbines Drempt, Tegenwind Keppel en Eldrik, Tegenwind Oude IJssel, Natuurlijk landschap Heidenhoek
Doetinchem – Werkgroep Geen Windturbines Hier   
Lochem – Belangenvereniging Exel en Omstreken
Winterswijk – Stichting Behoud Nationaal Landschap Winterswijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.