Persbericht: ‘Plan windmolens Berkelland en Oost-Gelre kan de prullenbak in’

Ruurlo/Beltrum/Zieuwent, 21 november 2022 – Het plan voor megawindturbines in onze gemeenten kan van tafel, zegt Windkracht K, de stichting die opkomt voor de belangen van bewoners van zoekgebied K, tussen Ruurlo, Beltrum en Zieuwent. Onlangs maakte de regering bekend twee keer zoveel wind op zee te gaan opwekken als tot nu toe voorzien. Gemeenten kunnen hun doelstellingen halen door te participeren in wind op zee. Met dit alternatief voorkomen ze nadelige gevolgen voor bewoners en omgeving.

Meer windturbines op land niet nodig

De energievoorziening is door de uitbreiding van wind op zee in een ander licht komen te staan. De regering gaat de capaciteit van windturbines op zee verdubbelen naar 21 gigawatt in 2030. In 2050 is dat zo’n 70 gigawatt. Hiermee kan alle toekomstige vraag naar elektriciteit met gemak worden opgevangen. Gemeenten kunnen via een coöperatief systeem deelnemen aan wind op zee. Zij hebben nu dus een alternatief zonder overlast, schade aan het leefklimaat en risico’s voor gezondheid van hun burgers.

Doelen ook zonder windturbines te halen

‘’Laten we blij zijn met de ruime nieuwe mogelijkheden om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, zonder nog meer schadelijke windmolens op land te hoeven bouwen. Dat is goed voor het draagvlak voor de energietransitie. En het voorkomt dat mensen onderling tegen elkaar worden uitgespeeld,’’ zegt Jan Schoenmakers van Windkracht K. Het plaatsen van windturbines in de gemeente Berkelland zou overigens maar heel weinig bijdragen aan het behalen van de doelen. Het Berkellandse Dialoogplatform Energietransitie (DET) becijferde onlangs dat de CO2-reductie doelstelling voor 2030 ook zonder windturbines gehaald kan worden. Bovendien kan met de bestaande en vergunde projecten nú al ruimschoots worden voldaan aan de opgave in het Klimaatakkoord.

Wind op land onnodig duur

Eén extra windturbine op zee maakt de bouw van een heel windpark van 6 à 7 windturbines op land overbodig. Als alle windcapaciteit op zee neergezet wordt, bespaart dat bovendien 1 miljard euro aan kosten en subsidies. Volgens Windkracht K kloppen de argumenten van de windbranche voor meer wind op land niet. “Windmolens op land zijn onvoorspelbaar in de energievoorziening,’’ zegt voorzitter Jan Bosch. ‘’De netbeheerder heeft al aangegeven dat het netwerk het niet aankan: de windmolens zouden regelmatig stilgezet moeten worden.’’

Gezondheidsschade

De gezondheidsrisico’s van windturbines in de leefomgeving worden nog steeds schromelijk onderschat. Er is steeds meer bewijs dat nabijheid van windturbines gezondheidsschade kan veroorzaken. ‘’Bovendien gaat het in Berkelland en Oost-Gelre om een experiment: dit soort megawindturbines van bijna het formaat Eiffeltoren staan nog nergens in Nederland,‘’ aldus Jan Bosch.

Daarbij duikt Berkelland ook nog eens ver onder de internationaal gangbare afstandsnormen. Elders in West-Europa wordt veelal een minimale afstand van 1000 tot 2000 meter voorgeschreven, maar Berkelland vindt 400 meter genoeg. “Welke risico’s zijn de gemeenteraden bereid te nemen met zo’n experiment ten koste van omwonenden en van ons Achterhoekse landschap?’’

Korte metten

Conclusie: grote windturbines in de Achterhoek zijn niet nodig. Als overheden ze tóch willen laten neerzetten, tegen de wens van de burgers én de grote gezondheidsrisico’s kennende, nemen zij een zware verantwoordelijkheid op zich. Gemeentebesturen en gemeenteraden zouden hun oren niet moeten laten hangen naar belangen van bedrijven en investeerders, maar beter moeten luisteren naar hun burgers, vindt Windkracht K. “We willen af van het gevoel dat dit soort megawindturbines er doorgedrukt kunnen worden.’’ Windkracht K verwacht overigens dat een rechter er korte metten mee zal maken, gezien de alternatieven die nu voorhanden zijn.

Gemeenteraden aan zet

Alle politieke partijen onderschrijven dat windturbines op land de allerlaatste optie zijn. Er is geen sprake van een verplichting om windturbines te plaatsen. Bovendien zijn gemeenten vanuit de Zorgplicht in de milieuwetgeving en vanuit het Voorzorgbeginsel verplicht de minst schadelijke optie te kiezen. Volgens Windkracht K moet dit besef nog even indalen bij de landelijke en lokale politiek, maar is het een kwestie van tijd totdat de extra windmolenparken op land uit de Regionale Energie Strategie kunnen worden geschrapt.

Meer informatie over Stichting Windkracht K is te vinden op de website
www.windkrachtk.nl

 • De windturbines staan op de agenda tijdens de gezamenlijke raadsvergadering van de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre op 24 november a.s.
 • Zembla wijdt een uitzending aan gezondheidsschade door windturbines op 8 december a.s.

5 reacties

 1. Wordt de (lokale) KWh prijs door de lange transportkosten niet onnodig hoog? En hoe garanderen we de werking van de kabels op de zee bodem. Worden we dan niet extreem afhankelijk van het grote geld?
  Als we nu samen één of meer molens plaatsen waar alle opbrengsten lokaal blijven hebben we zelf het stuur in handen.
  Dit is elders in het land ook gelukt. Dan moeten wij dat in de Achterhoek toch ook kunnen. Of zie ik iets over het hoofd?

  1. Beste Stefke,

   Veel dank voor je reactie op ons persbericht. Je vraagt je af of we niet beter en goedkoper windenergie dichtbij huis kunnen opwekken. Het probleem is dat windmolens op land duurder zijn dan dezelfde windmolens op zee. Dat komt doordat op zee turbines zonder subsidie kunnen draaien en ook nog meer rendement opleveren omdat het op zee vaker en harder waait. Dat is gunstig voor een zo laag mogelijke KWu prijs.
   Wind op zee heeft bovendien het voordeel dat er ruimte is om ter plaatse waterstof te produceren en elektriciteit uit te wisselen met andere landen, zodat stroom efficiënter wordt gebruikt, namelijk waar er behoefte aan is. Wat het ‘grote geld’ betreft, dat is zowel op land als op zee op zoek naar goede investeringsmogelijkheden. Lokale financiering door bewoners is maar beperkt mogelijk, denken wij.
   Wij zijn niet per se tegen wind op land, maar in onze Achterhoek is er geen plaats voor de megagrote windmolens die nu gepland worden, zonder omwonenden grote overlast en zelfs gezondheidsrisico’s te bezorgen.
   Wij hopen je opmerkingen op deze manier te hebben beantwoord.

  2. Volgens ons zie je iets over het hoofd Stefke:10% van de omwonenden krijgt gezondheidsklachten ten gevolge van o.a. laagfrequent geluid, trillingen, slagschaduw etc. Opbrengsten lokaal klinkt goed, voor zover dat haalbaar is (op land of op zee, er zit altijd groot geld achter). Maar gezondheidsschade, natuurschade en verminderd welzijn, maak je wat ons betreft niet goed met een paar centen. Het welzijn van burgers is volgens ons een zwaarwegend argument om industriële windturbines niet op land te plaatsen. Zeker als er een alternatief is (en dat is er, want de opwekcapaciteit op zee wordt de komende jaren extreem vergroot), moet je dat als gemeente niet willen. Gelukkig zijn er gemeenten die dit inzien en een mortuarium hebben ingesteld, zoals bijvoorbeeld Winterswijk.

 2. De Achterhoek ligt ook nog eens in een windluwgebied.
  Maar toch een kritische noot. Windmolens op zee hebben een negatieve impact op het mariene milieu. Denk aan lage bromtonen die in het water ver dragen. Denk aan de obstakels die de molens op de zeebodem vormen. En zelfs op de luchtcirculatie hebben de molens een impact. Het is niet zo dat er op zee geen problemen ontstaan voor de leefomgeving daar.

 3. Mee eens René, overal waar ze worden geplaatst hebben windturbines nadelige gevolgen voor de omgeving. Wat overigens ook geldt voor alle industriële energieopwekking. Er is een verschil: op zee wonen geen mensen met gezinnen op een paar honderd meter afstand van zo’n park, waarvan bewezen is dat het bij ca. 10 % van de omwonenden tot gezondheidsschade leidt. Dat is voor ons voldoende reden om ze niet op land te willen. Zo lang er geen alternatief is, is de Noordzee wat ons betreft dan de minst schadelijke optie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.