Factsheets

Met het oog op het belang van een evenwichtige en zorgvuldige oordeelsvorming stuurt Windkracht K regelmatig factsheets naar beide gemeenteraden. De informatie komt uit legitieme en controleerbare bronnen. Tot nu toe zijn de volgende factsheets verzonden:

Factsheet 1 2024 windturbines en gezondheidsrisico’s

Meer over de factsheets van Windkracht K